Lokalizacja i montaż szamba – co trzeba wiedzieć?

Jeśli w twojej okolicy nie ma sieci kanalizacyjnej, czeka cię montaż przydomowego szamba. Najlepiej zająć się tą kwestią już na etapie tworzenia planu zagospodarowania działki, unikniesz w ten sposób dalszych wizyt w urzędzie i dopełniania kolejnych formalności.

Procedura instalacji szamba powinna być poprzedzona zgłoszeniem tego faktu do starostwa. Jeśli zdążyłeś zawrzeć zbiornik na nieczystości na planie zagospodarowania działki, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę domu, nie musisz podejmować dalszych kroków urzędowych. Jeśli zaś szambo nie zostało zawarte na planie zagospodarowania działki, będziesz musiał ponownie pójść do starostwa i zgłosić budowę zbiornika. Niezbędne będzie złożenie specjalnego wniosku (gotowe wzory formularzy dot. zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych dostępne są w internecie) oraz dodatkowej dokumentacji obejmującej m.in. szkice posesji wraz z zaplanowanym zbiornikiem na ścieki.

Planując miejsce, w którym znajdzie się przyszłe szambo, warto wziąć pod uwagę zbiór przepisów prawnych, według których zbiornik na ścieki nie może znajdować się bliżej niż 5 m od drzwi i okien domu, nie może też być ulokowany w odległości mniejszej niż 2 m od drogi, jezdni, ciągu pieszego oraz od sąsiedniej działki. Jeśli w pobliżu domu jest studnia, z wodą pitną, szambo musi być oddalone od niej co najmniej o 15 m. Warto też zauważyć, iż w przypadku szamb o większej niż 10 m3 pojemności, wymogi co do odległości minimalnych mogą być bardziej restrykcyjne.

Po dokonaniu ustaleń związanych z lokalizacją szamba będziemy musieli zastanowić się nad rodzajem zbiornika. Jest ich dziś na rynku kilka typów, począwszy od szamb z tworzywa sztucznego, poprzez szamba z kręgów, po gotowe szamba betonowe. Niezależnie od tego, jakie wybierzemy, pamiętajmy, aby był to zbiornik wysokiej jakości, posiadający stosowne atesty i certyfikaty. Trwałość, solidność, nieprzepuszczalność i niezawodność szamba to niezwykle ważne kwestie, zarówno w aspekcie naszego zdrowia, jak i dbałości o środowisko naturalne. Oprócz tego, iż zbiornik na ścieki musi być w stu procentach szczelny, powinien też być właściwie zabezpieczony przed zapadnięciem. Ponadto musi być usytuowany w ziemi na tyle głęboko, aby zniwelować ryzyko wypchnięcia przez wody gruntowe czy też zalania przez opady czy roztopy.