Geodeta i architekt – bez nich nie zaczniesz budowy domu

Zanim zaczniesz planować przebieg budowy swojego przyszłego domu, zajmij się poszukiwaniem dobrego geodety i architekta. Bez nich żadna robota nie ma szans ruszyć z miejsca. Przeczytaj więcej, jakie zadania mają do spełnienia na placu budowy ci dwaj specjaliści.

Geodeta ma aż kilka zadań do wykonania, zarówno w momencie, kiedy na twojej działce nie stoją jeszcze nawet fundamenty, jak i w chwili, gdy dom jest już gotowy. Jeśli dopiero przymierzasz się do zakupu działki, geodeta pomoże ci dokładnie wyznaczyć granice posesji na podstawie istniejących planów zagospodarowania przestrzeni. We wstępnych fazach budowy nieruchomości geodeta przygotuje dla ciebie mapę do celów projektowych. Opracowanie takiej dokumentacji jest niezbędne, by potem architekt mógł przystąpić do tworzenia projektu budowlanego. Kiedy już zgłosimy budowę domu w starostwie, kolejnym zadaniem geodety na placu budowy będzie wytyczenie budynku, czyli, obrazowo mówiąc, przeniesienie projektu budowlanego w namacalny teren. Po wytyczeniu budynku pozostanie jeszcze kwestia wytyczenia przyłączy, które zostały wcześniej ujęte w projekcie domu. Następna wizyta geodety odbędzie się dopiero w czasie końcowych prac związanych z budową domu. Będzie on musiał dokonać niezbędnych pomiarów i  zweryfikować, czy budynek został postawiony zgodnie z projektem, a następnie dokonać wpisu do dziennika budowy. Na koniec pozostanie już tylko sporządzenie mapy po wykonawczej.

Jeśli zaś chodzi o pracę architekta, jego zadaniem jest przygotowanie planu zagospodarowania działki oraz sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt wykonywany jest w oparciu o pomiary geodezyjne. Projekt budowlany jest niezbędnym dokumentem, który musimy złożyć w starostwie podczas zgłaszania budowy domu.